Skip to main content

قیمت چای ایرانی

حواشی مربوط به قیمت چای ایرانی و گسترش و ارتقا تولید این محصول در سال های اخیر

قیمت چای ایرانی در ادوار گذشته همواره پایین تر از نرخی که باید بوده است. اما شرایط به سرعت در حال تغییر است. در زیر توضیح مختصری در رابطه با گذشته این محصول و افزایش قیمت چای ایرانی و گسترش و ارتقا این محصول تولیدی می پردازیم.

وضعیت چای ایرانی در دو دهه اخیر

چای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدات استان‌های شمالی بویژه گیلان، مشکلات زیادی را در یکی دو دهه اخیر، پشت سر گذاشته است. این محصول، به علت سیاستگذاری‌های نادرست، قیمت‌های ناعادلانه خرید برگ سبز چای و فرسوده بودن باغات چای و بهزراعی نشدن آنها، به ضرر و بیکار شدن بسیاری از چایکاران و تغییر کاربری و رها و تخریب شدن بسیاری از باغات چای کشور منجر شده است. عملا معیشت ۶۰ هزار خانواری که به طور مستقیم از طریق کشت این محصول ارتزاق می‌کردند، مورد چالش شدید قرار گرفته بود.

قیمت چای ایرانی

قیمت چای ایرانی

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به ارزش این محصول در افزایش درآمدهای ملی و بهبود اقتصاد مقاومتی، گفت: افزایش ۵۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای داشته‌ایم، چرا که در سال‌های گذشته قیمت چای ایرانی متناسب با تورم رشد نکرده و موجب کاهش شدید درآمد چایکاران و غیراقتصادی شدن تولید و زراعت چای شده بود.

شرایط کنونی

به مجموع اقدامات دولت از سال گذشته تاکنون روحیه تلاش و نشاط و امید را به چایکاران کشور بازگردانده است، به‌طوری که برای اولین بار شاهد بازگشت کشاورزان به باغات چای رها شده و شخم و هرس و آماده سازی بسیاری از مزارع چای هستیم و در همین راستا حدود ۳۰۰۰ هکتار از باغات چای رها شده به چرخه تولید بازگشته است.

امسال قیمت چای ایرانی ۲۱ درصد افزایش داشته است. این امر گامی بزرگ در گسترش و شناساندن ارزش واقعی چای و قیمت چای ایرانی است. از این رو با خرید چای ایرانی می توانیم از این تولید ملی حمایت کنیم.

 

قیمت چای ایرانی