Skip to main content

ارسال جهت تهران: جهت مشتریان ساکن تهران سفارش مورد نظر از طریق پیک حداکثر تا 24 ساعت ارسال می گردد.
ارسال جهت شهرستان ها: جهت مشتریان ساکن شهرستان ها سفارش مورد نظر از طریق پست حداکثر تا 4 روز کاری رایگان ارسال می گردد.
تبصره: برای سفارشات بیش از 70 هزار تومان ،هزینه ارسال رایگان می باشد.برای سفارشات کمتر از این مقدار هزینه ارسال 10 هزار تومان می باشد.