Skip to main content

فرق بین چای ایرانی و خارجی در چیست؟

چاي ايراني ديردم است حدود ٢٠ دقيقه بايد صبر كرد تا دم بكشد در حالیکه چاي خارجي كه در كمتر از چند دقيقه دم كشيده و آماده مصرف مي‌شود، ؛.چای ایرانی رنگ کمتری نسبت به چای خارجه دارد.

چای ایرانی دارای طعم مخصوصی می باشد که اگر ذائقه کسی به آن عادت کند چای دیگری را       نمی تواند مصرف کند.

ویژگی چای ایرانی چیست؟

در ایران حداقل در ۱۷ سال اخیر هیچگونه سمی علیه آفات بوته چای مصرف نشده است.

در حال حاضر برای مبارزه با آفات از کودهای آلی و دامی پوسیده استفاده می شود.